moderatorGwybodaeth am reolau gwefan a safoni.
pic moderation
Rheolir Player22.com gan gymedrolwyr. Mae yna reolau i'w parchu os ydych chi am aros allan o drwbl.
Os ydych chi'ch hun yn weinyddwr neu'n gymedrolwr, dyma'r llawlyfr cymorth y mae angen i chi ei ddarllen:
Nid ydych yn rhan o’n tîm gweinyddol, ond yr hoffech wneud hynny? Yna darllenwch y llawlyfr cymorth hwn.