modal menuLlywiwch yn y rhaglen.
pic navigate
Egwyddorion mordwyo
Mae rhyngwyneb defnyddiwr y rhaglen yn union fel yr un ar eich cyfrifiadur:
Am yr hysbysiadau
Weithiau, fe welwch eicon amrantu yn y bar tasgau. Mae hyn er mwyn dal eich sylw, oherwydd bod rhywun yn barod i chwarae, neu oherwydd mai eich tro chi yw chwarae, neu oherwydd bod rhywun wedi ysgrifennu eich llysenw yn yr ystafell sgwrsio, neu oherwydd bod gennych neges yn dod i mewn... Cliciwch ar yr eicon blincio i darganfod beth sy'n digwydd.
Amynedd...
Un peth olaf: Mae Player22.com yn rhaglen ar-lein, wedi'i chysylltu â gweinydd rhyngrwyd. Weithiau pan fyddwch chi'n clicio botwm, mae'r ymateb yn cymryd ychydig eiliadau. Mae hyn oherwydd bod y cysylltiad rhwydwaith yn gyflym fwy neu lai, yn dibynnu ar yr amser o'r dydd. Peidiwch â chlicio sawl gwaith ar yr un botwm. Arhoswch nes bod y gweinydd yn ymateb.