playUa si.
pic play
Standard game interface
Cov kev ua si interface yog ib txwm muaj rau txhua qhov kev ua si. Thaum koj nkag siab tias yuav siv nws li cas, koj tuaj yeem rov ua cov txheej txheem tib yam rau txhua qhov kev ua si.
Cov cai ua si tshwj xeeb
Txhua qhov kev ua si txawv. Cov cai thiab txoj hauv kev ua si txhua qhov kev ua si tau piav qhia hauv cov ncauj lus hauv qab no.