playOýunlar oýnamak.
pic play
Adaty oýun interfeýsi
Oýun interfeýsi ähli oýunlar üçin umumydyr. Ony nädip ulanmalydygyna düşüneniňizden soň, her oýun üçin birmeňzeş prosedurany gaýtalap bilersiňiz.
Gamesörite oýun düzgünleri
Her oýun başga. Her oýny oýnamagyň düzgünleri we usuly aşakdaky mowzuklarda düşündirilýär.