Player 22

Player22 ukax mä aplicación social gratuita ukawa, ukax anatañataki, aruskipt’añataki, ukat machaq amigonakampi uñt’asiñatakiwa.yanapa
 | 
kamachinaka apnaqaña
 | 
kuntaktu
 
aka panka uñt’ayaña
.