Player22 ay isang libreng social application na idinisenyo upang maglaro, makipag-usap, at makipagkilala sa mga bagong kaibigan.