player 22

Player22 application hawaasummaa bilisaa taphachuu, haasa'uu fi hiriyyoota haaraa waliin wal baruuf qophaa'edha.gargaaruu
 | 
haala itti fayyadama
 | 
quunnamuu
.