Player 22

Player22 ni porogaramu yubuntu igenewe gukina, kuganira, no guhura ninshuti nshya.ubufasha
 | 
amagambo yo gukoresha
 | 
kuvugana
 
sangira iyi page
.