Player22 waa codsi bulsho oo bilaash ah oo loogu talagalay in lagu ciyaaro, lagu hadlo, lana kulmo saaxiibo cusub.