Player22 sisicelo sasimahla soluntu esenzelwe ukudlala, ukuthetha kunye nokudibana nabahlobo abatsha.