Applicatie Gebruiksvoorwaarden & Privacybeleid
Gebruiksvoorwaarden
Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden van deze website, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te openen. Het materiaal op deze website is beschermd door het toepasselijke auteursrecht en het merkenrecht.
Gebruikslicentie
Vrijwaring
Beperkingen
In geen geval zijn de website of zijn leveranciers aansprakelijk voor enige schade (inclusief maar niet beperkt tot schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbrekingen) die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om de materialen op de website te gebruiken. , zelfs als de eigenaar of een geautoriseerde vertegenwoordiger van de website mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.
Revisies en errata
De materialen op de website kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. De website garandeert niet dat de materialen op de website juist, volledig of actueel zijn. De website kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op haar website. De website doet echter geen enkele toezegging om de materialen bij te werken.
Internetlinks
De beheerder van de website heeft niet alle sites gecontroleerd die aan zijn internetwebsite zijn gekoppeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door de website. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.
Afspraken
Wettelijke leeftijd: U mag alleen een afspraak maken of u inschrijven voor een afspraak als u 18 jaar of ouder bent.
Aanwezigen: Uiteraard zijn wij niet aansprakelijk als er iets misgaat tijdens een afspraak. We doen ons best om problemen voor onze gebruikers te voorkomen. En als we merken dat er iets mis is, zullen we proberen het zo mogelijk te voorkomen. Maar we kunnen niet wettelijk verantwoordelijk worden gehouden voor wat er op straat of in uw huis gebeurt. We zullen wel samenwerken met de politie als dat nodig is.
Professionele organisatoren van afspraken: Als uitzondering op de regel mag u hier uw evenementen plaatsen en daarmee wat geld verdienen. Het is gratis en als u op een dag om welke reden dan ook niet meer mag, stemt u ermee in ons niet aansprakelijk te stellen voor uw verlies. Het is uw zaak en uw risico om onze website te gebruiken. We garanderen niets, dus reken niet op onze service als primaire bron van klanten. U bent gewaarschuwd.
Je geboortedatum
De app heeft een strikt beleid voor de bescherming van de kinderen. Wordt beschouwd als een kind onder de leeftijd van 18 jaar (sorry bro'). Je geboortedatum wordt gevraagd wanneer je een account aanmaakt en de geboortedatum die je invoert moet je echte geboortedatum zijn. Bovendien mogen kinderen onder de 13 jaar de applicatie niet gebruiken.
Intellectueel eigendom
Alles wat u naar deze server verzendt, mag geen inbreuk maken op intellectueel eigendom. Wat betreft de forums: wat u schrijft, is eigendom van de app-community en wordt niet verwijderd zodra u de website verlaat. Waarom deze regel? We willen geen gaten in de gesprekken.
Regels voor moderatie
Vrijwilligers moderatoren
Moderatie wordt soms verzorgd door de vrijwillige leden zelf. Vrijwillige moderators doen wat ze doen voor de lol, wanneer ze willen, en ze worden niet betaald voor het hebben van plezier.
Alle visuals, workflows, logica en alles binnen de beperkte gebieden voor beheerders en moderators, zijn onderworpen aan een strikt auteursrecht. U hebt NIET het wettelijke recht om iets ervan te publiceren, te reproduceren of door te sturen. Het betekent dat u GEEN screenshots, gegevens, namenlijsten, informatie over moderators, over gebruikers, over de menu's en al het andere dat onder een beperkt gebied voor beheerders en moderators valt, kunt publiceren of reproduceren of doorsturen. Dit copyright is overal van toepassing: sociale media, privégroepen, privégesprekken, online media, blogs, televisie, radio, kranten en overal elders.
Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site
De website kan deze gebruiksvoorwaarden voor zijn website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze Gebruiksvoorwaarden.
Privacybeleid
Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Dienovereenkomstig hebben we dit beleid ontwikkeld zodat u begrijpt hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, communiceren en openbaar maken en gebruiken. Het volgende schetst ons privacybeleid.
We zijn vastbesloten om ons bedrijf uit te voeren in overeenstemming met deze principes om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie wordt beschermd en gehandhaafd.